Trainingen voor professionals

Voor professionals wiens taak het is eenzaamheid tegen te gaan (sociaal werk, zorg en welzijn, mentoren, psychologen) wordt een training van twee dagdelen op maat aangeraden. Te denken valt aan onderdelen zoals: opfrissen en aanvullen kennis over eenzaamheid; waarom ontmoetingen en activiteiten vaak niet (voldoende) helpen; in gesprek over eenzaamheid; interventies; casuïstiek, diagnostiek e.a.

Workshops voor meer verbinding

Sinds 2018 geef ik workshops of bedrijfsuitjes in de natuur om mensen te stimuleren zich dieper te verbinden. Dat kan gaan over oude thema’s zoals verbinding met krachtdieren en voorouders. Of leren trancereizen. Het gaat in mijn workshops altijd om spelen met de verbinding. Met de natuur, met elkaar, met je dromen, met jezelf en met de soms heel verschillende kanten van jezelf die je in je hebt.

Voor vrijwilligers

Wilt u mantelzorgers of vrijwilligers een leuke leerzame workshop aanbieden? Mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor anderen verdienen immers aandacht en waardering. Naast dat het leuk is, leren zij wat wel en niet werkt in de omgang met mensen die (misschien) last van eenzaamheid hebben. Het taboe op eenzaamheid vermindert, ervaringen worden gedeeld. Vrijwilligers hebben na afloop altijd meer kennis en inzicht. Ze weten welke dingen iedereen kan doen in de strijd tegen eenzaamheid.

Praktische informatie

Of het nu om een bedrijfsuitje gaat of om serieuze deskundigheidsbevordering, neem gerust contact op. Netwerken tegen eenzaamheid, gemeenten, organisaties of instellingen kunnen trainingen of workshops aanvragen. Ik maak dan in overleg een voorstel met een offerte.

Als er een workshop gepland is waar je zelf voor kunt inschrijven vind je die in de agenda